Translate

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Khối Doanh nghiệp T.Ư thi đua lập nhiều thành tích - Nhân Dân

@ nguontinviet.com

Sau khi hoàn thành đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ðảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy và doanh nghiệp tập trung hoàn thành, thực hiện mới các công trình, phát động thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Ðây là những hoạt động vừa thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, vừa nhân rộng ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đảng bộ, doanh nghiệp, đơn vị. Các cấp ủy cần chỉ đạo doanh nghiệp tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, kỹ thuật và những thành tựu đạt được trong giai đoạn trước, cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Ðảng bộ để tạo động lực phát triển; khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ðể hoàn thành tiến độ và bảo đảm chất lượng đại hội các tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng bộ Khối trong tháng 6 tới, Ðảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cấp mình rà soát công tác chuẩn bị đại hội, không xem nhẹ khâu nào; xem xét, phê duyệt công tác chuẩn bị đại hội của tổ chức đảng cấp dưới và báo cáo Ðảng ủy Khối bằng văn bản. Các tổ công tác, ban tham mưu, giúp việc của Ðảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc, kịp thời đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; cập nhật tình hình, kết quả tổ chức đại hội hằng tuần. Toàn Ðảng bộ Khối có gần 1.100 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc 35 đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị.

* Cần Thơ thực hiện nghiêm yêu cầu, nội dung về đại hội đảng bộ các cấp

Ðến nay nhiều quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội điểm. Nhìn chung các đại hội đã thực hiện đúng quy trình và nội dung. Ðại hội bầu cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 27,23%, trẻ dưới 35 tuổi là 26,76%.

Theo đánh giá của Thành ủy, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại thành phố được tiến hành nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Về cơ bản, dự thảo báo cáo chính trị đại hội các đảng bộ đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm gắn với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; việc thực hiện nghị quyết của cấp trên. Trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, quy chế, quy trình thủ tục từ khâu quy hoạch lần đầu đến rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ ba và xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy ; trên cơ sở kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đúng theo kế hoạch.


Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes