Translate

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

HNX: Hơn 90% doanh nghiệp báo lãi sau kiểm toán - VnEconomy

@ nguontinviet.com

HNX: Hơn 90% doanh nghiệp báo lãi sau kiểm toán

Trang Web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


Hà Anh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tình hình công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX.


Về tình hình công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của doanh nghiệp niêm yết trên HNX, Sở cho biết, theo thống kê đã có 349/364 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán), trong đó có 339 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 93,1% (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước).

Đồng thời, căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2014 chiếm 90,8% với giá trị lãi tăng 18,4% so với năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 9,2%, giá trị lỗ giảm 81,4% so với cùng kỳ năm trước.


Về tình hình công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên HNX, đã có 154/178 doanh nghiệp đăng ký giao dịch đã công bố báo cáo tài chính, trong đó có 133 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 74,7% (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước).


Cũng căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đã được công bố của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2014 chiếm 85,1%, giá trị lãi tăng 27,9% so với năm 2013.


Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 14,9%, giá trị lỗ giảm 45,8% so với cùng kỳ năm trước.Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes